این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: محورهای کنفرانس


 • تئوری های جدید در تحلیل پوششی داده ها
 • کاربردهای تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده ها در مراقبتهای بهداشتی (با تاکید ویژه بر COVID-19 )
 • هوش مصنوعی، تصمیم گیری با تحلیل پوششی داده ها
 • داده های بزرگ و تحلیل پوششی داده ها
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل کارایی و اثربخشی و تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده ها در داده کاوی و وب کاوی
 • ارزیابی پویا (برخط)
 • پیش بینی و تجزیه و تحلیل ارزیابی آینده
 • یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل تصمیم و تصمیم گیری چند معیاره
 • تحلیل پوششی داده ها و محاسبات نرم
 • تصمیمات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی 
 • تحلیل پوششی داده ها در الگو یابی
 • ارزیابی اقتصادی و تحلیل پوششی داده ها
 • اقتصاد تولید و تحلیل پوششی داده ها
 • اقتصاد دانش بنیان و تحلیل پوششی داده ها
 • ارزیابی عملکردی و اقتصادی بنگاه ها و شرکت های دانش بنیان
 • ارزیابی عملکرد سازمانی و تحلیل پوششی داده ها
 • شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها
 • مدیریت زنجیره تامین و تحلیل پوششی داده ها
 • عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده ها

انتشار مقالات برتر در نشریات علمی
فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)