ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1راهنمای پرداخت هزینه های ثبت نام در کنفرانس
2الگوی نگارش مقاله به زبان فارسی
3مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم
4الگوی نگارش مقاله به زبان انگلیسی
5الگوی تهیه فایل ارایه(فارسی)
6الگوی فایل ارائه(انگلیسی)
7راهنمای فرآیند ارائه مجازی و تهیه و ارسال فیلم مقاله
8کاتالوگ هلدینگ طب پلاستیک
9برنامه زمانی کنفرانس- نهایی
10محدودیت های فنی توسعه متاورس- پروفسور جلالی
11مقدمات تحلیل پوششی داده ها برای نوآموزان و کاربران
12تحلیل پوششی داده های معکوس: روش ها و کاربردها
13روش تحقیق و مقاله نویسی
14تئوری باور و تحلیل پوششی داده ها
15گواهی نامه مقالات فارسی
16گواهی نامه مقالات انگلیسی
17گواهی نامه کارگاه تحلیل پوششی داده های معکوس: روش ها و کاربردها
18گواهی نامه کارگاه تئوری باور و تحلیل پوششی داده ها
19گواهی نامه کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی
20گواهی نامه کارگاه محدودیت های فنی توسعه متاورس در دانشگاه ها
21گواهی نامه کارگاه مقدمات تحلیل پوششی داده ها برای نوآموزان و کاربران

انتشار مقالات برتر در نشریات علمی
فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش